Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 518/24.10.2018
privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp ale căminului și a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-21604/18.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-21604/18.09.2018 al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-21604/18.09.2018;
Având în vedere Adresele Consiliului Județean Timiș cu numerele 4773/20.03.2018, 9557/24.05.2018, înregistrate la Municipiul Timișoara sub numerele SC2018-10282/03.05.2018, SC2018-12426/24.05.2018;
Având în vedere Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș cu nr. 2734/11.06.2018 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13624/12.06.2018;
Având în vedere Adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș cu nr. 5925/07.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13414/08.06.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 334/22.06.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajelor I și II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;
Având în vedere Adresa Consiliului Județean Timiș cu nr.13894 din 24.07.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-17775/26.07.2018;
Având în vedere Procesul verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara.
Având în vedere Hotărârea nr. 241/05.09.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și Ordinul Misterului Educației Naționale nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) și alin 5 lit a) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp, ale căminului și a terenului de acces în suprafață de 22,42 mp, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara