Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 147/30.04.2020
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 5, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 7, jud. Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr. 7, parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii, inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un preț de vanzare de 139.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr SC2020 - 7846/30.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7846/30.03.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7846/30.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. SC2020-7233/20.03.2020, primita de la BEJ CAPOTESCU IOAN pentru debitorii DUDNICENCO MIRCEA GHEORGHE si DUDNICENCO CORNELIA, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilelor urmarite inscrise in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr 7 ,ap 5, jud Timis, in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr. 7 ,parter, spatiu comercial 1, jud. Timis si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul inscris in CF nr. 408159, nr. top. 17149, situat in Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I) , la pretul de vanzare de 139.000 euro;
Avand in vedere Adresa cu nr 822/12.03.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , Cod TM-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015 ;
Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata și actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. nr. 5, situat in Timisoara, Bdul. Tineretii, nr. 7, jud. Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul. Tineretii, nr. 7 ,parter, jud. Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul. Tineretii, inscris in CF nr 408159, nr. top. 17149, la un pret de vanzare de 139.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Monumente si Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Domnului DUDNICENCO MIRCEA GHEORGHE si doamnei DUDNICENCO CORNELIA prin BEJ CAPOTESCU IOAN;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara