Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 255/27.06.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2017-009072/ 21.06.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/04.06.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 05/23.02.2017;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timis nr. 49/14.12.2016, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3276/15.11.2016, adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 97/05.12.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", Str. Calea Torontalului, Nr. F.N, C.F. 439091, C.F. 439161, C.f. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timișoara, având ca beneficiari pe CAINELLI LUCA, PAROHIA ORTODOXĂ SÂRBĂ MEHALA, BUTUZA CLAUDIU-FLORIN si BUTUZA ANTOANETA CLAUDIA, DRAGOMIR GHEORGHITA-DOINA, PĂCURAR MARIUS LIVIU si ALINA SIMONA, întocmit conform Proiectului nr.188/2015, realizat de SC AC TECTURA SRL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
UTR M3 - POT maxim 55 % ; CUT maxim 2.50; REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM S+P+13E (134,17m);
UTR IS_a - POT maxim 55 % ; CUT maxim 2.80; REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM S+P+4E+Er(22,00m si 25,00m la clădirile pe colț);
UTR Is - POT maxim 70 % ; CUT maxim 2.80; REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM S+P+4E+Er (22,00m si 25,00m la clădirile pe colț);
UTR V_s - POT maxim 10 %; CUT maxim 0.20; REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM S+P+1E (7,00m );
UTR V_a - POT maxim 5 %; CUT maxim 0.10; REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P(5,00m);
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), accesul auto si pietonal precum si realizarea locurilor de parcare - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-001691/09.06.2016. = 10.84 % - conform Adresei nr. 97/ 05.12.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", Str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 204 200mp este:
Inscris in CF nr. 441330, Nr.cad. 441330, în suprafata de 178.341 mp, proprietar PAROHIA ORTODOXĂ SÂRBĂ MEHALA ;
· Inscris in CF nr. 439161, Nr.cad. 439161, in suprafata de 5005 mp, proprietar CAINELLI LUCA;
· Inscris in CF nr. 439162, Nr.cad. 439162, in suprafata de 5005 mp, proprietar BUTUZA CLAUDIU-FLORIN și BUTUZA ANTOANETA-CLAUDIA;
· Inscris in CF nr. 439091, Nr.cad. 439091, în suprafata de 9350 mp, proprietar BUTUZA CLAUDIU-FLORIN și BUTUZA ANTOANETA-CLAUDIA;
· Inscris in CF nr. 441344, Nr.cad. 441344, în suprafata de 1291 mp, proprietar BUTUZA CLAUDIU-FLORIN și BUTUZA ANTOANETA-CLAUDIA;
· Inscris in CF nr. 441345, Nr.cad. 441345, în suprafata de 5208 mp, proprietar DRAGOMIR GHEORGHIȚA DOINA, PĂCURAR MARIUS LIVIU și PĂCURAR ALINA SIMONA .

Art. 4: Autorizația de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public si asigurarea tuturor utilitatilor necesare functionarii investitiei, în conformitate cu Planul de acțiune asumat, si după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.
La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", Str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara