Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 361/30.10.2007
privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Sc2007-16632/08.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 21 /30.01.2007 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Ministerul Integrării și Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului";
Având în vedere Nota de Analiza nr. SC2007-019867/06.09.2007 emisă de către Comisia de verificare si avizare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru proiectul "Reabilitarea spațiilor publice în centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului", elaborat în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, constituită prin Dispozițiile nr. 1902 și 2231 din 2007.
Având în vedere adresa nr. 5701/13.02.2007 emisă de către Ministerul Integrării Europene;
În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată precum și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi;
În conformitate cu prevederile art. 44 al Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată;
În temeiul art. 45din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată.HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară: "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură".

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" - varianta actualizată, cu valoarea de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentației nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

Art. 3. Se aprobă cofinanțarea de la Bugetul Local a obiectivului de investiție "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului" în conformitate cu principalii indicatori ai Studiul de Fezabilitate 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE București în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, prevazuti în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, după cum urmează:
- 855.787 lei - reprezentând 2% din costurile eligibile;
- 1.403.460 lei - reprezentând costuri neeligibile;

Art 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 356 /27.09.2005 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu proiectul "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului".

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Direcția Edilitară, Direcția Drumuri si Transporturi și Direcția Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor - Autoritatea de Management prntru Programul Operațional Regional;
- Institutului de Studii și Proiecte Energetice Bucuresti
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Drumuri si Transporturi
- Direcției Mediu ;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara