Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 34/29.07.2016
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piața Unirii nr. 8, la etaj parter, la prețul de 120.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 7659/19.07.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2016- 017269 din 14.07.2016, înregistrată la Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara de către Magnani Luca Dante în calitate de administrator al S.C.BIO NATURE S.R.L., prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - apartament BAR(fost ap.4+10), situat în Piața Unirii nr.8, etaj parter, identificat cu C.F. nr. 402620-C1-U11, nr.topo. 402620-C1-U11, la prețul de 120.000 euro, respectiv 1.788,37 euro/mp.;
Având în vedere adresa nr. 1822 din 06.07.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;
Având în vedere adresa cu nr. SC2016-017269 din 18.07.2016 transmisă de către Biroul Spații cu altă Destinație al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Ținând cont de adresa cu nr. SC2016-017269 din 15.07.2016 transmisă de către Biroul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Ca urmare a adresei cu nr. SC2016-017269 din 18.07.2016 transmisă de către Biroul Sport- Cultură, Compartimentul Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin.(4) și art.9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - apartament BAR(fost ap.4+10), situat în Piața Unirii nr.8, etaj parter, identificat cu C.F. nr. 402620-C1-U11, nr. topo 402620-C1-U11, la prețul de 120.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C.BIO NATURE S.R.L. prin administrator Magnani Luca Dante;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara