Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 5/14.01.2020
privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2019-27467/10.12.2019, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 27467/10.12.2019 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.12.2019 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2019-27467/10.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. c), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operațiunea de primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Proiect nr. 2853/2019, a suprafeței de 4857 mp, drum intavilan- strada Ilia Repin, a suprafeței de 1710 mp, drum intavilan- strada Calistrat Hogas, a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 919 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeței de 3501 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeței de 1603 mp, drum intavilan- strada Deta, a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Ludus, a suprafeței de 1408 mp, drum intavilan- strada Rotunda, a suprafeței de 1146 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 8462 mp, drum intavilan- strada Martir Nicolae Lacatus, a suprafeței de 861 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 10411 mp, drum intavilan- strada Martir Cornel Popescu 1918, a suprafeței de 11571 mp, drum intavilan- strada Jules Verne, a suprafeței de 867 mp, drum intavilan- strada Delinesti, a suprafeței de 877 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 856 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeței de 8724 mp, drum intavilan- strada Parang, a suprafeței de 874 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 1015 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC BLACK LIGHT SA .

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare -Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara