Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 367/30.10.2007
privind dezmembrarea imobilului - teren - situat in intravilanul municipiului Timisoara inscris in C.F. 65926 Timisoara cu nr. top 30207/1 , in doua corpuri funciare distincte si concesionarea catre S.C. COLTERM S.A. Timisoara a suprafetei de teren de 225 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 23320/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere adresa nr.D72007 - 004757 /12.09.2007 a S.C. COLTERM S.A.Timisoara ;
Avind in vedere Hotărârea Guvernului nr.1016 / 2005, anexele 1-23 , pozitia nr.1486 , pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/ 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Timis;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit "c", alin.(5) lit. "c", din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;HOTARASTE

Art.1 : Se aproba dezmembrarea imobilului -teren- inscris in C.F. nr.65926 Timisoara nr. top.30207/1 - teren - cu suprafata de 2825 mp, proprietar tabular Statul Roman , si extratabular, conform H.G. nr.1016/2005 pozitia 1486, municipiul Timisoara - domeniul public, in doua corpuri funciare distincte, conform documentatiei tehnice intocmite de catre p.f.a. ing. Langa Liviu Ioan , certificat de autorizare ONCGC , serie B nr. 2511 categorie D , astfel:
- nr. top 30207/1/1 - zona verde si alei - in suprafata de 2600 mp, proprietar municipiul Timisoara -domeniu public;
- nr. top 30207/1/2 - teren pentru P.T. 38 in str.IRLANDA nr. 3 - in suprafata de 225 mp , proprietar municipiul Timisoara - domeniul public;

Art.2: Se aproba concesionarea catre S.C. COLTERM S.A. Timisoara , pe o perioada de 49 de ani , cu plata unei taxe de concesionare , a suprafetei de teren de 225 mp identificata prin nr. top. 30207 / 1 / 2 , necesara pentru amplasarea unui Punct Termic modular.

Art.3 : Taxa de concesiune este de 12,56 lei /mp/an , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire si se va indexa anual cu rata inflatiei.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si S.C. COLTERM S.A. Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC COLTERM SA ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara