Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 285/22.05.2018
privind propunerea de schimbare a destinatiei cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea demolarii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC 2018 - 11884/21.05.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -11884/21.05.2018, al Serviciului Scoli Spitale;
Avand in vedere Avizul din data de 21.05.2018, al Serviciului Juridic, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 11884/21.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr. 1/2011, privind educatia nationala, art. 112, alin (6);
In conformitate cu art.7 din Anexa la Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata,


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea demolarii.

Art. 2: Dupa finalizarea lucrarilor de demolare, terenul va ramane in domeniul public al Municipiului Timisoara si va face parte din baza materiala a invatamantului preuniversitar de stat.

Art. 3: Schimbarea de destinatie in vederea demolarii, va opera de la data emiterii avizului conform de catre Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli - Spitale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Incepand cu data prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 21/02.02.2016, privind schimbarea destinatiei imobilului (cladire si teren) proprietatea publica a Municipiului Timisoara ramas liber in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situat in Timisoara, b-dul 16 Decembrie 1989 (fost b-dul 6 Martie nr. 28) din spatiu pentru invatamant in spatiu pentru activitati recreativ-sportive si darea in administrare cu titlu gratuit catre Colegiul National Banatean Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara