Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta



/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 106/30.03.2010
privind prelungirea valabilitatii acordurilor de functionare ambulant (terase) in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 2283/02.02.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate , protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata , aprobata prin Legea 650/2002;
Avand in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 aprobate prin Hotărârea de Guvern . nr. 333/2003;
Luand in considerare dispozitiile cap. VIII, art. 27 din Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;
Tinand seama de Adresa nr. SC2009 - 4287/05.03.2009 intocmita de catre Serviciul Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Pentru anul 2010 se aproba prelungirea functionarii teraselor sezoniere pe domeniul public din Piata Unirii si Piata Victoriei amplasate in urma castigarii unor licitatii, care si-au indeplinit toate obligatiile financiare fata de bugetul local, si care au punct de lucru cu grup sanitar propriu la o distanta mai mica de 250 m de terasa.
Autorizarea se va face lunar, cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant.
In cazul in care vor incepe lucrari de reabilitare in zonele mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor , terasele vor fi desfiintate de catre acestia, in caz contrar vor fi desfiintate pe cale administrativa.
In cazul inceperii lucrarii de reabilitare in zona, in perioada in care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente acelei perioade vor fi restituite comerciantilor.

Art.2: Pe amplasamentele rămase libere, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, se vor organiza licitații pentru anul 2010.

Art.3: La finalizarea Programului de reabilitare toate amplasamentele de terase vor fi scoase la licitație.

Art.4: Terasele amplasate in fata punctului de lucru din cartierul Cetate vor fi autorizate lunar, cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant (terase).
In cazul in care vor incepe lucrari de reabilitare in zona mai sus mentionata, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor , terasele vor fi desfiintate de catre acestia, in caz contrar vor fi desfiintate pe cale administrativa.
In cazul inceperii lucrarii de reabilitare in zona in perioada in care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente acelei perioade vor fi restituite comerciantilor.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu - Serviciul Publicitate si Comert din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Directiei Politiei Comunitare;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara