Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 381/30.10.2007
privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada noiembrie - decembrie 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23234/19.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ;i Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.543/28.11.2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.319/25.07.2006 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.385/2005 - privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de către S.C. COLTERM S.A. populației în sistem centralizat, subvențiilor și a ajutoarelor acordate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/2006;
În temeiul art.13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/30.08.2006 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, modificată prin OUG nr.107/13.12.2006;
În temeiul prevederilor Hotarârii de Guvern nr.1350/04.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de de aplicare a prevederilor OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finațele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) si (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;HOTARASTE

Art.1: Pentru perioada sezonului rece, noiembrie - decembrie 2007, se menține valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local nr.543/2006.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia Asistenta Sociala Comunitara si S.C. COLTERM S.A.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Directiei Urbanism;
- Biroului Control Intern și Managementul ;
- Directiei Asistenta Sociala Comunitara;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara