Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 322/03.08.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAȚII DE DEPOZITARE, SERVICII ȘI COMERȚ", Timișoara teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad, km. 6 +500, dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.- U22007-003257/06.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "SPAȚII DE DEPOZITARE, SERVICII ȘI COMERȚ", Timișoara teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad, km. 6 +500, dreapta, având ca beneficiar pe SC Tomis SA Constanta, întocmit conform Proiectului nr. 42/2006, realizat de SC Porime Construct Srl, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+3E pentru spatii comerciale și P+7E pentru 3 corpuri destinate spațiilor pentru birouri ( corp 7,8 și 9), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto se va realiza de pe o bretea colectoare, care se va descarca în girația propusa din DN 69 și șoseaua de centura, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spații verzi de minim 20 % din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F.nr. 129224 Timișoara, nr. cadastral Cc 274/1/1, în suprafață de 71.700 mp, C.F. nr. 129225 Timișoara, nr. cadastral Cc 274/1/2, în suprafață de 56.400 mp, C.F. nr. 143889 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/3, arabil extravilan în suprafață de 41.000 mp, C.F. nr. 129537 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/4, arabil extravilan în suprafață de 41.600 mp, C.F. nr. 141776 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/5, arabil extravilan în suprafață de 18.700 mp, C.F. nr. 131399 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/6, arabil extravilan în suprafață de 17.000 mp, C.F. nr. 130706 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/7, arabil extravilan în suprafață de 17.500 mp, C.F. nr. 130705 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/a, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 131406 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/b, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 131407 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/c, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 131408 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/d, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 137966 Timișoara, nr. cadastral A 260/1/1/1, arabil extravilan în suprafață de 400 mp, A 260/1/2/1, arabil extravilan în suprafață de 6.100 mp, A 265/1/1/1/1, arabil extravilan în suprafață de 25.000 mp, F 261/1/1/1, fâneață extravilan în suprafață de 8.400 mp și este proprietatea firmei S.C. Tomis S.A. Constanța.

Art. 4: Rețelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Eliberarea autorizatiei de construire se va realiza doar dupa reglementarea juridica a suprafetelor de teren afectate de drumuri.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului SC Tomis SA Constanta ;
-Proiectantului SC Porime Construct SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ DANIEL URSU VASI CĂLIN VASILE SMARANDA POPA RADOVAN HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara