Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 184/10.05.2016
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vânzare-cumpărare, Actului adițional la promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare-cumpărare și aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării pentru locuințele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-11148 din data de 09.05.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - modificată și completată și a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
Având în vedere prevederile Legii nr.221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 251/2016, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
Având în vedere Legea nr. 65/2016 - pentru modificarea Legii nr. 152/1998;
În conformitate cu Ordinul nr. 373 din 28 iulie 2015 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2015;
Având în vedere Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c coroborat cu art.36 alin. 5 lit. a și art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara, aflate în administrarea Municipiului Timișoara, conform Anexei 1 la hotărâre, precum și Anexele 1, 2, 3 și 4 ale Regulamentului de vânzare și care fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze contractele de vânzare-cumpărare, promisiunile bilaterale (antecontractele) de vânzare-cumpărare și actele adiționale.

Art. 3: Se aprobă mandatarea Biroului Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, pentru vânzarea locuințelor de tip A.N.L., stabilirea comisionului ce revine Municipiului Timișoara, în procent de 1% din valoarea de vânzare a locuințelor, întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare, calcularea anuală a prețurilor în vederea aprobării acestora prin Hotărâre a Consiliului Local și actualizarea prețurilor în ceea ce privește amortizarea calculată și conform cursului valutar stabilit de către B.N.R., la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4: Se aprobă prețurile de vânzare pentru locuințele A.N.L. situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia bloc B1-B12, calculate având în vedere valoarea de înlocuire prevăzută în Ordinul nr. 373/28.07.2015, ce constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.86/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara, aprobarea actualizării Promisiunii bilateral (antecontract) de vânzare, aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/26.07.2011, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/07.02.2012.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Locuințe;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului de Audit;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;
- Mass - media locală.
Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara