Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 818/20.12.2018
privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. PIATA BADEA CARTAN NR. 3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-30476/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-30476/17.12.2018 al Direcției Urbanism din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-30476/17.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-30476/17.12.2018;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexa 1b la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan;
Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Timisoara nr. 578/2018 privind modificarea componentei Comisiei Mixte de Control in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri stabilit pentru imobilul situat în Timișoara, str. PIATA BADEA CARTAN NR. 3 , ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită după cum urmează: cu cota de 400 % pentru proprietari/coproprietari ai imobilului.

Art. 2: Lista proprietarilor/coproprietarilor afectați de măsura majorării impozitului pe clădire menționată la art.1 este prezentată în Anexa la prezenta hotărâre

Art. 3: Se aproba aplicarea majorarii impozitului si succesorilor in drepturi ai proprietarilor in cazul decesului proprietarilor mentionati in Anexa.

Art. 4: (1) Prezenta hotărâre se suspendă în situația în care proprietarii imobilului prezintă documente justificative emise cu dată anterioară datei de 01.01.2019, prin care atestă obținerea autorizației de construire/demolare și începerea lucrărilor.
(2) În cazul nefinalizării lucrărilor în condițiile și în perioada de valabilitate a autorizației de construire, majorarea impozitului pentru anul 2019 se va aplica retroactiv proprietarilor din evidențele fiscale de la data de 31.12.2018.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Proprietarilor/coproprietarilor prevăzuți în Anexă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara