Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 27/26.01.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 29882/03.12.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 544/16.12.2008 privind stabilirea interdicției temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 263/30.06.2009 privind aprobarea soluției de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega și zona sa de influență și prelungirea interdicției temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.;
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin.2 lit. (c) și alin. 5 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara", având ca beneficiar Consiliul Local al Municipiului Timișoara, conform Proiectului nr. 1/2009, Proiectant general Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Proiect care constituie Anexa 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicii de constructibilitate: regimul maxim de înălțime (conform Avizelor de specialitate: Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 115/29.06.2009, Avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Cultural al Județului Timiș nr. 137/U/20.06.2009, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 201/2009), organizarea circulației în zona studiată (conform Avizului Comisiei de Circulație nr. SC2009-12285/14.05.2009), procentul de ocupare al terenurilor și coeficientul de utilizare al terenurilor, organizarea spațiilor verzi (conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 19/30.10.2009), indici de constructibilitate prevăzuți în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Prevederile Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara" vor avea o valabilitate de 10 ani și vor fi preluate în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara.
Zona studiată are o suprafață de 183 ha și se află în intravilanul Municipiului Timișoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se aplică în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Societății Germane pentru Cooperare Tehnică (G.T.Z.);
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara