Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 189/04.06.2020
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, Nr.SC2020-10313/11.05.2020 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10313 din data de 11.05.2020 al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate Nr.SC2020-10313/11.05.2020.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile art.59 alin.(1), lit.a),h),i) și alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 și 31 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art.2,alin.(2) și art.15,alin.(2) din Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7) , lit.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă punctul 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 și completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.04.2012.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu - Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Poliția Locală.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
-Instituției Prefectului-Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
-Direcției Economice;
-Direcției Generală Drumuri,Poduri,Parcaje și Rețele de Utilități;
-Direcției Generală de Urbanism;
-Direcției Poliția Locală;
-Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
-Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare-Relaționare;
-Direcției de Mediu;
-Serviciului Juridic;
-Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
-Biroului Managementul Calității;
-Biroului Audit;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara