Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 265/28.06.2005
privind concesionarea fara licitatie publica a 20 mp. teren proprietatea Statului Roman catre S.C. TRIUMF S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-2776/07.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu ,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere adresa S.C. TRIUMF S.R.L. înregistrată cu nr. DO72002-8589/11.10.2002;
Având in vedere adresa SC TRIUMF SRL cu nr.SC2003-4503/17.03.2003;
Având in vedere adreasa Serviciului Juridic inregistrata sub nr SC2005-2141/20.04.2005 si D72005-2776/01.06.2005 precum si Decizia Civila nr.474/31.03.2005 irevocabila a Curtii de Apel Timisoara
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. "f" din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala , modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprob concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren de 20 mp. aferente magaziei metalice construite pe terenul Statului Roman inscris in C.F. col.nr. 37563, cu nr.top.11742/3/XLII , catre S.C. Triumf S.R.L. pe o perioada de 49 ani .
Plata redevenței va fi stabilită de către Comisia de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fiind indexabila anual cu rata inflatiei comunicata de catre Institutul de Statistica.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu si Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- PrefecturiiJudețului Timiș
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic
- Direcției Economice
- Direcției Urbanism
- Direcției Edilitare
- Directiei Patrimoniu
- Serviciului Centru de Informare pentru Cetățeni
- Serviciului Control si Audit Intern
- S.C. TRIUMF S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara