Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 404/30.10.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman în vederea organizării retrospectivei cu filme participante la festivalul "Kinofest" în perioada 15.11-17.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 022500/ 11.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială,turism, ecologie, sport și culte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) și (d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timișoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 și Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman cu sediul în Timișoara, str. Maslinului nr.9 în vederea organizării retrospectivei de filme participante la festivalul "Kinofest", în perioada 15 - 17.11.2007, în următoarele condiții:
1. Municipiul Timișoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării unei retrospective cu filme participante la festivalul Kinofest cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului ;
- să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale.
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. În acest sens, Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman va pune la dispoziția Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării retrospectivei de filme participante la festivalul "Kinofest", în perioada 15 - 17.11.2007de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze, în numele și pentru Municipiul Timișoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara