Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 385/26.10.2010
privind propunerea de numire a reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director al Asociatiei "BASCHET-CLUB TIMISOARA"si de aprobare a achitarii cotizatiei anuale catre Asociatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Adresa nr. SC 2010-024738/ 15.10.2010 inaintata Consiliului Local al Municipiului Timisoara de domnul consilier Valentin Moldovan;
Având în vedere Referatul nr. SC2010- 23262 / 15.10.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Tinand cont de Hotărârea Consiliului Local nr.326/29.07.2010, privind aderarea Municipiului Timisoara la Asociatia "Baschet-Club Timisoara";
In conformitate cu prevederile art.16 lit a) si art.20 din Statutul Asociatiei "Baschet-Club Timisoara" ;
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010;
Ținand cont de Hotărârile Consiliului Local nr.287/29.07.2010 si nr.334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010;
Luând in considerare prevederile Legii nr.69/2000, a educatiei fizice si sportului, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a)-pct. 6 si alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se numesc, in calitate de reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara si S.C.Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, in Adunarea Generala a Asociatiei "Baschet-Club Timisoara":
- dl. Adrian Orza , viceprimar al Municipiului Timisoara ;
- dl.Liviu Barbu, director general S.C. ADP SA.
(2) Se numesc, in calitate de reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul Director al Asociatiei "Baschet-Club Timisoara" :
- dl. Romeo Claudiu Barlea - consilier local ;
- dna Romanita Adina Delia Jumanca - consilier local ;
- dl.Valentin Moldovan - consilier local.
(3) Se imputerniceste dl. Valentin Moldovan sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timisoara la F.R. Baschet, Judecatoria Timisoara, alte institutii si organisme.

Art.2: (1) Se aproba achitarea sumei de 1.000.000 lei, din cap.67.02, subcap.67.02.05.01-Sport, cu titlu de cotizatie pe anul 2010, de catre Municipiul Timisoara, pentru Asociatia "Baschet-Club Timisoara";
(2) Contributia financiara cu titlu de cotizatie anuala din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre asociatie, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
(3) Din suma prevazuta la alin.(1) se va utiliza un procent de 15 % pentru sprijinirea echipelor care formeaza si promoveaza sportivi pentru baschetul de performanta, dacă acest lucru este necesar din punct de vedere financiar.
Art.3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Asociatiei "Baschet Club - Timisoara"
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI VEZI NOTA

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara