Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 205/04.06.2020
Privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019, către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-11778/29.05.2020, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11778/29.05.2020 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-11778/29.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 60/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 59/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de repartizare a Locuințelor, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 461/13.09.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 136/27.03.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/12.03.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al ședinței Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - legea locuinței;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea apartamentului 8 din str. Deliblata nr. 3 către Ghiuri Mariana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 2: Se aprobă repartizarea apartamentului 13 din str. Dacilor nr. 8 către Novacovici Elena, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 3: Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str. Independenței nr. 16 către Chiorcea Adriana Elena, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 4: Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str. Memorandului nr. 56 către Sârbu Loredana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 5: Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str. Memorandului nr. 75 către Otvos Ema, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 6: Se aprobă repartizarea apartamentului 28 din str. Polonă nr. 2, cămin 8 sc. A către Gherasa Dorin, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 7: Se aprobă repartizarea apartamentului 27 din str. Polonă nr. 2 cămin 8 sc. B către Zakar Mircea, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 8: Se aprobă repartizarea apartamentului 73 din str. Polonă nr. 19 către Lakatos Tamas, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 9: Se aprobă repartizarea apartamentului 17 din str. Polonă nr. 23 (fost cămin 3) către Gaici Gordana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 10: Se aprobă repartizarea apartamentului 12 din str. Polonă nr. 27 (fost cămin 5) către Lucaci Daniela, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 11: Se aprobă repartizarea apartamentului 8 din str. Titel Petrescu nr. 4 către Marincu Petru, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 12: Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str. Zlatna nr. 1 către Zaharia Silvia, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 13: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul Locuințe al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 14: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Locuințe;
- Birpului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;
- Numiților Ghiuri Mariana, Novacovici Elena, Chiorcea Adriana Elena, Sârbu Loredana, Otvos Ema, Gherasa Dorin, Zakar Mircea, Lakatos Tamas, Gaici Gordana, Lucaci Daniela, Marincu Petru, Zaharia Silvia;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara