Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 568/16.11.2018
privind aprobarea inchirierii spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat prin licitatie publica deschisa cu strigare si a documentelor aferente acesteia: rapoarte de evaluare a pretului chiriei, caiet de sarcini, instructiuni pentru ofertanti si contract cadru de inchiriere, in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor si cadrelor didactice, pentru o perioda de 3 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 25143/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 25143/26.10.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 25143/26.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 112, alin. (2) al Legii nr. 1/2011, privind educatia nationala;
Avand in vedere Ordinul nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si conditiile necesare acordarii acestuia;
Avand in vedere Avizul conform nr. 10171/1.08.2018 al Ministrului Educatiei Nationale;
Avand in vedere art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
Avand in vedere art. 861 alin. 3 Cod Civil;
Avand in vedere dispozitiile art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 444/2014, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 180/2016;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), lit. c), alin. (2) lit. a) si b), art. 123 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat prin licitatie publica deschisa cu strigare in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor si cadrelor didactice, pentru o perioda de 3 ani.
Unitatile de invatamant si spatiile temporar disponibile aferente acestora sunt:
- Liceul Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr. 4, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, etaj 2, spatiu in suprafata de S=9,61 mp;
- Colegiul National Banatean, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, amplasare chiosc in incinta - teren in curtea scolii, spatiu in suprafata de S=30 mp;
- Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, parter, spatiu in suprafata de S=9 mp;
- Liceul Teoretic William Shakespeare, str. I.L. Caragiale nr. 6, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, Corp A (str. I.L. Caragiale nr. 6), spatiu in suprafata de S=1 mp;
- Liceul Teoretic William Shakespeare, Piata Romana nr. 2, amplasare chiosc in incinta Corp B, spatiu in suprafata de S=1 mp;
- Colegiul Tehnic de Vest, Bv. Regele Carol I nr. 11, amplasare chiosc in incinta - cladire camin I, parter, spatiu in suprafata de S=16 mp;
- Liceul cu Program Sportiv Banatul, str. FC Ripensia nr.29, amplasare chiosc in incinta - teren in curtea scolii, spatiu in suprafata de S=12 mp;
- Liceul Tehnologic Transporturi Auto, str. Ardealului nr. 1, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, Corp B, spatiu in suprafata de S=12 mp.

Art. 2: Se insusesc Rapoartele de evaluare, nr. 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055 si 3056/2018, privind valorile de pornire a licitatiei a pretului chiriei, anexa 1. Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba documentele aferente procedurii de licitatie publica deschisa cu strigare: caiete de sarcini, anexele 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g si 2h, instructiuni pentru ofertanti, anexa 3, si contract cadru de inchiriere, anexa 4, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Liceului Teoretic Grigore Moisil;
- Colegiului National Banatean;
- Scolii Gimnaziale nr. 30;
- Liceului Teoretic William Shakespeare;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Liceului cu Program Sportiv Banatul;
- Liceului Tehnologic Transporturi Auto;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara