Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 291/01.11.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Șagului D.N.59 Km 7 + 500m dreapta Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16753/19.10.2001 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza prevederilor art 20 pct.2 din Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
În baza prevederilor art.25 alin 1 și a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Șagului D.N. 59 Km 7 + 500 m dreapta Timișoara" conform Proiectului nr.44/2001 întocmit de S.C. "Arhitect Trâmbițaș" S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal menționat la alin1. se integrează în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.4421 - Freidorf, cu nr.top. 1265/c/1 și 1264/c; C.F. nr.4422 - Freidorf, cu nr.top. 1265/c/2, 1265/c/3, 1265/c/4, 1265/c/5; C.F. nr.3322- Freidorf cu nr.top. 1265/a/2, 1265/b/2; C.F. nr.4395 - Freidorf cu nr.top. 1265/a/3, 1265/b/3, 1264/b și C.F. nr.4394 - Freidorf cu nr.top. 1265/a/1, 1265/b/1, 1264/a și are o suprafață totală de 275.300 mp. proprietatea S.C. Agroimobiliare S.R.L Chișoda.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor se fac în conformitate cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și se vor respecta condițiile impuse prin Adresa nr.246/6026/17.09.2001 a Romtelecom S.A.

Art.3: Se introduce în intravilanul extins al Municipiului Timișoara parcelele de teren înscrise în C.F. nr.4421 - Freidorf cu nr.top. 1264/c; C.F. nr.4395 - Freidorf cu nr.top.1264/b; C.F. nr.4394 - Freidorf cu nr.top. 1264/a în suprafață totală de 163.200 mp.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. Agroalimentare S.R.L.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara