Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 278/28.06.2005
privind avizarea constructiilor speciale care nu vor fi supuse impozitului pe constructii apartinand Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 9740/26.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Cererea nr. SC2005-008786/12.05.2005, formulată de către REGIA AUTONOMĂ APĂ ȘI CANAL "AQUATIM" TIMIȘOARA;
In conformitate cu prevederile art. 250 alin. 1 pct. 11 lit "t" și alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
In conformitate cu prevederile pct. 24 alin. 3 si 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
In conformitate cu art.38 litera "d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1 Construcțiile speciale prevăzute mai jos, aflate în proprietatea REGIEI AUTONOME APĂ ȘI CANAL "AQUATIM" TIMIȘOARA, nu vor fi supuse impozitului pe construcții pe durata existenței acestora, pâna cand intervin alte modificari:

Denumirea construcției speciale......................................Nr. inventar..........................Valoare de inventar suplimentară
potrivit inventarului/Adresa la care
este situată construcția specială

REABILITARE ACOPERIȘ LA STAȚIA
DE CONEXIUNI 20 KV (STAȚIE 13.498 296.848.646
TRANSFORMARE),
ÎN STAȚIA DE EUPRARE TIMIȘOARA
- STR. PĂSTORILOR NR.1


Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

Art.3- Prezenta hotărâre se comunică :
-Prefecturii Județului Timiș ;
- Primarului Municipiului Timișoara;
-Direcției Economice ;
-Direcției Patrimoniu ;
-Direcției Urbanism ;
-Direcției Edilitare ;
-Serviciului Juridic ;
-Serviciul Audit Public Intern ;
-Centrul de Informatii pentru Cetățeni ;
-Biroului Relatii Publice ;
- Regia Autonomă de Apă și Canal AQUATIM Timișoara;
- Mass media locale .


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara