Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 167/12.04.2005
privind organizarea pășunatului pe pășunea proprietatea Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 6136/01.04.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Legii nr.72/2002 - a Zootehniei;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2, lit.f și alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilește ca perioada de pășunat : 1 mai - 31 octombrie. Pășunatul în afara acestei perioade este interzis. Învoirea animalelor bolnave pe pășune este interzisă.
Fiecare crescător de animale are obligația de a declara efectivele de animale în Registrul Agricol, în conformitate cu Ordonanța nr.1/1992 privind Registrul Agricol.
Art.2: Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va efectua controale periodice pe pășune în vederea constatării modului cum se exploatează pășunea și luarea măsurilor ce se impun pentru o exploatare cât mai corectă a pășunii.
Serviciul Administrare Fond Funciar va încheia contractele de pășunat pe anul în curs, pentru animalele din speciile învoite pe pășune, înainte de scoaterea animalelor pe pășune.
Art.3: În anul 2005 taxele de pășunat se vor aplica conform prevederilor Anexei 4, nr.crt.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.109/ 27.04.2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005 în Municipiul Timișoara.
Taxele de pășunat percepute vor fi folosite conform prevederilor Legii nr.72/2002, numai pentru lucrări privind întreținerea și îmbunătățirea pășunilor.Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de pășunat la casieria Primăriei Municipiului Timișoara.
Taxa de pășunat va fi achitată înainte de a scoate animalele la pășunat.
Crescătorii de animale, care nu și-au achitat taxa de pășunat în anii precedenți, nu au dreptul de folosire a pășunii, până la achitarea taxelor de pășunat la zi și a prestațiilor aferente.
Art.4: Se interzice accesul animalelor din specia porcină pe pășune.
Se interzic construcții sau amenajări de orice fel pe pășune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
Se interzice depozitarea materialelor de orice fel pe pășune.
Se interzice pășunatul fără drept, care reprezintă:
- scoaterea animalelor pe pășune pentru care nu s-au plătit taxele de pășunat;
- scoaterea animalelor pe pășune - care nu au fost înregistrate în Registrul Agricol;
- pășunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite specii și categorii de animale;
- scoaterea animalelor pe pășune în afara perioadei stabilite;
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciul Juridic
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Circumscripțiilor Sanitar - Veterinare din mun. Timișoara;
- Centrului Agricol de pe lângă D.A.D.R. - Timiș;
- Corpului Gardienilor Publici - Timișoara;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIȘOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara