Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 452/09.09.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.403/2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/15.11.2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii ,,Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 - 20113/07.08.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotarare, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 20113/07.08.2019 al Biroului Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciuiui Juridic din data de 19.08.2019 Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019 - 20113/07.08.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investitii, cap 67.02.03.04 Institutii publice de spectacole si concert;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 403/2015 si nr.201/15.11.2016 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii " Refunctionalizare ccladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural";
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.37/29.07.2016 - privind apartamentarea imobilului situat in Timisoara str. Marasesti nr.5, schimbarea destinatiei unei parti din imobil si retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
In temeiul art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018;
In conforrnitate cu prevederile art.129 alin. (1), alin (2) lit. b) si alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se aproba inlocuirea Anexelor 1,2 si 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2015 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/15.11.2016, cu Anexa 1 si Anexa 2 din prezenta hotarare. care cuprind devizul general actualizat conform art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018.
Art.2: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr.403/2015 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr 201/15.11.2016 , raman nemodificate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Construcții - Instalații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara