Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 142/19.04.2011
privind punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, A (Ps) 679, A 643 și A 666, din pășunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-7561/12.04.2011 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 33, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată și modificată;
Ținând cont de prevederile art. 3, alin. (1) din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Legii nr.169/1997 cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată ;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol (pășune), situată în parcelele cu numerele cadastrale: A 672; A 671; A (Ps) 679; A 643 și A 666, în pășunea din zona Mehala, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea punerii în posesie în baza Titlurilor IV-VI din Legea nr. 247/2005 a numiților: Zarin Nemenia; Bogoeviciu Carmen-Lia; Zbegan Gheorghe; Vancea Ligia-Margareta; Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela, Oțoi Violeta- Agneta și Asociația Agricolă "AVRAM IANCU".

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 95/29.03.2011 - privind respingerea punerii la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol , situată în parcelele cu numerele cadastrale: A 672, A 671, Ps 679 și A 666, din pășunea care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara