Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 266/10.07.2020
Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2763/05.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2763/05.02.2020, întocmit de către Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-2763/05.02.2020;
Având în vedere adresa Direcției Economice nr. SC2020-2763/05.02.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara ca membru fondator al Asociației "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara", modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 299/23.04.2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 221/23.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 419/25.07.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Trasnsport Timișoara" pentru delegarea serviciului public de transport;
Având în vedere Adresa nr. 326/04.02.2020 a asociației ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara";
Având în vedere Procesul - verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 10.07.2020;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Adrian Orza;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), precum și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara", respectiv pe raza municipiului Timișoara, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Asociația "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA".

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociației "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara