Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 289/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona rezidențială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-000865/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 50/23.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni-Calea Buziasului, Timisoara; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 327/01.25.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Buziasului Timisoara si a Regulamentului de Urbanism aferent; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/21.12.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare"- Calea Buziasului, Timisoara; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Zona rezidentiala CAlea Buziasului -Etapa II", Timisoara, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/22.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona rezidentiala Calea Buziasului - IV" Timisoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Zona rezidențială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timișoara, având ca beneficiari pe TUDOSIE DORIN, TUDOSIE DANIELA ANCA și SC TERRA CER SRL, întocmit conform Proiectului nr. 07/2006, realizat de Biroul Individual de Arhitectură Arh. Crețu Emanuel, Timișoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire : lotizarea terenului deținut de beneficiar în 15 parcele, respectiv 13 parcele cu suprafețe cuprinse între 600-700 mp, pentru locuințe individuale cu regimul de înălțime de S+P+1E+M, o parcelă în suprafață de 2641 mp pentru o clădire de locuințe colective S+P+2E+M și o parcelă destinată spațiilor verzi în suprafață de 720 mp, procent de ocupare al terenului POT max = 40 % pentru parcela destinată locuințelor colective, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,5% pentru parcela destinată locuințelor colective, procent de ocupare al terenului POT max = 35 % pentru parcela destinată locuințelor individuale, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,2 % pentru parcela destinată locuințelor individuale, procent de ocupare al terenului POT max = 40 % pentru locuințe colective, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,5 % pentru locuințe colective .

Art.3: Străzile propuse prin documentație preiau profilele stradale din documentațiile aprobate anterior și anume PUZ Calea Urseni - Buziașului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/1999, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2000, PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2004, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2005, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2005.

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Zona rezidențială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.143642 având nr. cadastral A 1504/1/6/1, fiind coproprietatea lui TUDOSIE DORIN și TUDOSIE DANIELA ANCA, bun comun 12400 / 14400 mp și SC TERRA CER SRL cu 2000/14400 mp.

Art.5: Rețelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art.6: Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform ofertei de donație a beneficiarilor autentificată prin Încheirea notarului public Doroș Adela-Ana nr.1468/13.04.2007.

Art.7: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
] -Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern;
-Beneficiarilor TUDOSIE DORIN, TUDOSIE DANIELA ANCA și SC TERRA CER SRL;
-Proiectantului Birou Individual de Arhitectură Arh. Crețu Emanuel, Timișoara;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara