Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 389/27.10.2009
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de subvenționare nr. 196 din 24.11.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24714/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 158/18.04.2006 privind încheierea unui contract de asociere cu S.C. URSUS Breweries S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 147/25.03.2008 privind aprobarea Listei de priorități cu clădirile istorice cărora li se vor restaura fațadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. URSUS Breweries S.A. și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 330/29.07.2008 privind aprobarea Convenției pentru realizarea obiectului contractului de asociere nr. 1/20.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. URSUS Breweries S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 158/18.04.2006;
În baza Legii nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public;
Luând în considerare Adresa din partea S.C. URSUS Breweries S.A. cu nr. de înregistrare CDD2009-000198/15.10.2009;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. b), d) și e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct-ul. 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Convenția de subvenționare nr. 196 din 24.11.2008, prevăzut în Anexa care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timișoara a valorii totale a consumului de energie electrică necesar iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din Piața Unirii nr. 11 din Municipiul Timișoara.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara, Direcția Economică și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara;
- S.C. URSUS Breweries S.A. ;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara