Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta



/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 82/23.02.2018
privind închirierea prin atribuire directă a spațiului situat la etajul II al Căminul nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ", situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timisoara- unitate de învățământ privat acreditat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 2989/12.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 2989/12.02.2018. al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 2989/12.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-016388 /03.07.2017 a Asociației New Millenium;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 387/01.08.2014 privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 299/30.05.2013 privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învațământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;
Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 și din data de 08.12.2017 ale Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara constituită în baza HCLMT nr.261/20.12.2016 modificată și completată prin HCLMT nr. 309/28.07.2017 și HCL MT nr. 360/15.09.2017;
Având în vedere adresa cu nr. 2719/12.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-32207/21.12.2017, a Colegiului Tehnic Henri Coandă;
Având în vedere Hotararea nr. 318/25.10.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea prin atribuire directă a spațiului situat la etajul II al Căminului nr. 2 al Colegiului Tehnic "HENRI COANDĂ", situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 cu suprafața utilă de 197,00 mp către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timisoara- unitate de învățământ privat acreditat.

Art. 2: Contractul de închiriere se va încheia pe durata anului școlar 2017-2018 iar chiria lunară va fi compusă din chiria curentă fiecărei luni (492,50 lei/lună) la care se va adăuga suma ce va rezulta din cuantumul chiriei totale aferentă perioadei cuprinsă între data expirării termenului contractului de închiriere, respectiv 22.10.2017 până la data expirării noului contract, împărțită proporțional fiecărei luni pe durata contractului.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale, Serviciul Juridic și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Asociației New Millenium;
- Colegiului Tehnic "HENRI COANDĂ";
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara