Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 373/27.10.2009
privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 161/28.04.2009 și aprobarea redevenței în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 161/28.04.2009 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a terenului din zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 24889/19.10.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 161/28.04.2009 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a terenului din zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 350/29.07.2008 privind constituirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 161/28.04.2009, în sensul că negocierea redevenței se face de către Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Muncipiului Timișoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/29.07.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/24.02.2009.

Art.2: Se validează negocierea din data de 19.06.2009 dintre Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 3: Se aprobă redevența de 0,5% din cifra de afaceri a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. pentru locația concesionată în vederea amenajării unei parcări subterane în zona Piața 700, redevență stabilită conform Procesului-verbal de negociere din data de 19.06.2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Drumuri și Transporturi, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității ;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara