Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 74/25.02.2014
privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Sportivă "Clubul de Handbal Politehnica Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-3482/11.02.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 199/04.04.2013 - privind asocierea Municipiului Timisoara cu Universitatea "Politehnica" din Timisoara si Consiliul Judetean Timis, in Asociatia Sportiva "Clubul de Handbal Politehnica Timisoara", aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale Asociatiei si aprobarea cotizatiei anuale către Asociație;
În conformitate cu prevederile art. 8, si art. 20 din Statutul Asociatiei Sportive "Clubul de Handbal Politehnica Timisoara"- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 199/04.04.2013;
Având în vedere Adresa Asociatiei "Clubul de Handbal Politehnica Timișoara" cu nr. SC2014-003305/10.02.2014;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă o cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara, pentru Asociatia "Clubul de Handbal Politehnica Timișoara", în sumă de 1.200.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative și sportive).
(2) Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferenta returului editiei competitionale 2013-2014, se va aloca Asociatiei o cota din cotizatia anuala, in suma maxima de 700.000 lei. Suma rămasă necheltuită din această cotă din cotizație se va reporta pe trimestrul al III-lea, fiind utilizată pentru pregatirea intercompetitionala de vara 2014-2015.(3) Cotizatia anuala din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatia "Club de Handbal Politehnica Timișoara", in conformitate cu hotararile Adunarii Generale si cu prevederile legale in vigoare.
(4) Contributia financiara se efectueaza pentru actiunile sportive din calendarele competionale din returul editiei 2013-2014, perioada intercompetitionala de vara si turul editie 2014-2015, al echipelor de handbal ale Asociatiei, conform calendarelor intern si international ale Federatiei Romane de Handbal si Asociatiei Judetene de Handbal Timis.
(5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.
(6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituita Asociatia "Clubul de Handbal Politehnica Timișoara" si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la Asociatie.

Art. 2: (1) Municipiul Timișoara va efectua plăți din cotizația anuală, în tranșe, în baza solicitărilor de plată din partea asociatiei sportive, în limita bugetului disponibil și a disponibilului în cont.
(2) Cotizația anuală achitată de către Municipiul Timișoara către asociatia sportiva va fi justificată prin documente justificative pentru cheltuielile efectuate, din cotizația alocată

Art. 3: (1) Activitatea financiară a asociatiei sportive, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de catre o comisie numită prin Dispozitia Primarului Municipiului Timișoara, conform atribuțiilor desemnate.
(2) În acest sens, asociatia sportiva va pune la dispoziția Municipiului Timișoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipei de handbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Instituții Scolare, Medicale, Sportive și Culturale și Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Instituții Scolare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Urbanism;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- AS "Club de Handbal Politehnica Timișoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara