Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 144/27.04.2010
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Lenau nr. 10 catre Directia de Sanatate Publică a Judetului Timis, cu destinatia de sediu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 002923/24.03.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.1, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 modificată și completată prin Legea nr. 99/2004 și Ordonanța Guvernului nr. 78/19.08.2004, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 221/30.05.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " Louis Țurcanu " Timișoara a imobilelor în care își desfășoară activitatea și care fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revoca dreptul de administrare al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara asupra spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Lenau nr. 10, inscris in Cartea Funciara nr. 402811 - C1-U9 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 20267 ) nr. top 208/I in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public.
Se radiază poziția nr. 17 din Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 221/30.05.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " Louis Țurcanu " Timișoara a imobilelor în care își desfășoară activitatea și care fac parte din domeniul public al municipiului Timișoara.

Art. 2: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Lenau nr. 10, inscris in Cartea Funciara nr. 402811 - C1-U9 Timisoara ( provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 20267) nr. top : 208/I , in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public - in administrarea Consiliului Local Timisoara, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, catre Directia de Sănătate Publică a Județului Timiș, cu destinatia de sediu.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " Louis Țurcanu " Timișoara;
- Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara