Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 428/09.09.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019-21673/29.08.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC 2019-21674/29.08.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 29.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21674/29.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu - viceprimar, în ședința Consiliului Local din data de 09.09.2019;
Având în vedere Procesul-Verbal al ședinței Consiliului Local din data de 09.09.2019;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.3 și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019, conform Anexei nr.1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local, celelalte anexe rămânând nemodificate, respectiv Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa D Fonduri externe nerambursabile; Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa E Activități finanțate integral din venituri proprii; Anexa nr.4 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa F Integral venituri proprii; Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2019; Anexa nr.6 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.386/25.07.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica, Direcția Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est și II Vest, Direcția Urbanism, Direcția Dezvoltare, Direcția Comunicare - Relationare, Direcția de Mediu, Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si ordonatorilor tertiari de credite.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Economice;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciul Școli -Spitale și Baze Sportive;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de utilități;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara