Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 487/26.09.2019
privind aprobarea incheierii Contractului de servicii silvice de punere in valoare a vegetatiei din afara fondului forestier proprietatea Muncipiului Timisoara, intre Municipiul Timisoara si Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, Directia Silvica Timis prin Ocolul Silvic


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

     Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-24280/26.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
   Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019-24280/26.09.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
   Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-24280/26.09.2019 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019-24280/26.09.2019;
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
   Avand in vedere prevederile Legii nr. 46/2008 (CODUL SILVIC), cu modoficarile si completarile ulterioare;
   Conform Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 767/2018;
   In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) si alin. (7), lit. i) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;
   In temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a ) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea Contractului de servicii silvice de punere in valoare a vegetatiei din afara fondului forestier proprietatea Muncipiului Timisoara, intre Municipiul Timisoara si Regia Nationala a Padurilor -Romsilva, Directia Silvica Timis prin Ocolul Silvic.

Art. 2: Se aproba draftul de contract de servicii silvice de punere in valoare a vegetatiei din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timisoara, ce urmeaza sa fie incheiat intre Municipiul Timisoara si Regia Nationala a Padurilor -Romsilva, Directia Silvica Timis prin Ocolul Silvic.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia de Mediu si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei  Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se  publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
          - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
          - Primarului Municipiului Timisoara;
          - Serviciului Juridic;
          - Directiei Urbanism;
          - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
          - Directiei Economice;
          - Directiei de Mediu;
          - Directiei Dezvoltare;
          - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
          - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
          - Serviciului Scoli, Spitale si Baze Sportive;
          - Directiei Comunicare - Relationare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calitatii;
          - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
          - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara