Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 43/17.03.1998
privind organizarea pasunatului si stabilirea taxei de pasunat pe pasunea proprietatea Primariei Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0982647/02.03.1998 al Directiei DreptOrdine din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice sicomert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr.8/1971 privind organizarea, administrarea si folosirea pajistilor, loturilor zootehnice si semincere precum si a statiunilor de monta;
Avand in vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale modificata si completata in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.84/1997;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(f) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:In anul 1998 se stabilesc urmatoarele taxe speciale de pasunat :
bovine si cabaline adulte 50.000 lei/cap ;
tineret bovin si cabalin
sub 2 ani 20.000 lei/cap ;
ovine, caprine 20.000 lei/cap ;

Art.2.Taxele percepute in baza art.1 vor fi folosite in procent de 80% pentru
intretinerea si imbunatatirea pasunii existente. Art.3: Se stabileste ca
perioada de pasunat 1 mai 31 octombrie.
Pasunatul in afara acestei perioade este interzis.
Accesul animalelor bolnave pe pasune este interzis.

Art.4: Serviciul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Timisoara va
lua masuri ca,inainte de intrarea animalelor pe pasune,cat si in timpul
pasunatului,sa se efectueze curatireapasunilorde maracinisuri,plante
toxice,pietre,musuroaie
si eliminarea excesului de apa. Aceste operatiuni se vor efectua din fondurile
rezultate din incasarea taxelor de pasunat cat si prin munca contributiva a
crescatorilor de animale.
Intrarea zilnica a animalelor pe pasune se face numai dupa cesaridicat
roua pentru a se evita degradareacovoruluide iarba.
Pasunatul pe timpul sau imediat dupa caderea ploilor este interzis.

Art.5: Pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, Serviciul Agricol va incheia
contractele de pasunat pe anul in curs pentru animalele din speciile admise pe
pasune, mentionate la art.1 din prezenta hotarare.

Art.6:Fiecare crescator de animale este obligat sa achite taxa de pasunat la
casieria Primariei municipiului Timisoara pana la data 01.05.1998.
Pentru animalele achizitionate dupa data de 01.05.1998 si care sunt
scoase pe pasune, taxa va fi achitata inainte de a scoate animalele la pasunat.

Art.7:Fiecare crescator de animale are obligatia de a inregistra efectivele de
animale in Registrul agricol, in conformitate cu Ordonanta nr.1/1992 si
Hotararea Guvernului nr.187/1997 privind Registrul agricol.

Art.8:Se interzice accesul animalelor din specia porcina pe pasune.

Art.9: Se interzic constructii sau amenajari de orice fel pe pasunea comunala,
in conformitate cu Legea nr.50/1991.
Se interzice depozitarea materialelor de orice fel pe "Izlazul comunal".

Art.10:Crescatorii de animale care nu siau achitat taxa de pasunat in anii
precedenti nu au dreptul de folosire a pasunii pana la achitarea taxelor de
pasunat la zi si a prestatiilor aferente.

Art.11:Pasunatul fara drept se va sanctiona cu urmatoarele taxe de gloaba:
bovine si cabaline 100.000 lei/cap
tineret bovin si cabalin 50.000 lei/cap
ovine,caprine,porcine 75.000 lei/cap
Pasunatul fara drept reprezinta:
pasunatul cu animale pentru care nu sau platit taxe de pasunat;
pasunatul cu animale neinregistrate in Registrul agricol;
pasunatul in alte locuri decat cele stabilite de comitetele
zoopastorale pentru anumite tipuri de animale;
pasunatul cu animale pentru care nu exista certificate
sanitare care sa ateste starea de sanatate a acestora;
pasunatul in perioada interzisa;
Acolo unde au fost cauzate stricaciuni la culturile vegetale, vinovatul va
suporta toate daunele materiale, conform legii.

Art.12: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Consiliului Local nr.23/18.02.1997.

Art.13:Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul
Agricol si Biroul contabilitate din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.14:Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Serviciului Agricol;
Camerei Agricole de pe langa D.G.A.I.A Timis;
Circumscriptiei SanitarVeterinare Timisoara;
Corpului Gardienilor Publici;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara