Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 440/27.11.2007
privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timișoara prin Hotărârea nr. 157/ 17.05.2007 pentru "Salonul Artelor Vizuale 2007" organizat de Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara si amânarea perioadei de desfășurare a proiectului pentru perioada de 05.12.2007- 05.01.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 024671 /07.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare adresa nr. SC2007- 024671 /06.11.2007 a Uniunii Artiștilor Plastici Timișoara;
Având în vedere Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și d) , alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se transferă suma de 3000 lei de la proiectul "Expoziție la galeriile Apollo și Artis", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.15.2007 pentru proiectul "Salonul Artelor Vizuale 2007", organizat de Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara.

Art.2: Se aprobă amânarea desfășurării proiectului "Salonul Artelor Vizuale 2007", organizat de Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara pentru perioada 05.12.2007- 05.01.2008.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii..

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Uniunii Artiștilor Plastici Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara