Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 187/07.04.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. -UR2015-004117/19.03.2015 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale ,Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 138/2012;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/20.03.2015 și Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 08/19.03.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 01 din 08.01.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timișoara, la cererea beneficiarului S.C. BEGA INVEST S.A. prin S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire:
SUBZONA A - servicii, comert si locuinte colective
- Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+15E
- Hmax = 44.00m
- CUT max = 2.8;
- POT max = 50%;

SUBZONA B - servicii, comert si locuinte colective
- Regim de inaltime de la S+P+1E PANA LA max S+P+13E
- Hmax = 44.00m
- CUT max = 2.8;
- POT max = 50%;

SUBZONA C - locuinte colective si functiuni complementare
- Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+7E
- Hmax = 30.00m
- CUT max = 2.8;
- POT max = 40%,
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2014-004274 si DT2014-004474/16.10.2014, cu asigurarea celor 1300 de locuri de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, spații verzi de 20% din suprafața totală a parcelei conform Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu nr. 01 din 08.01.2015.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Art. 4: Terenul studiat în suprafață totală de 29.597 mp, este inscris in C.F. 421924 (vechi nr. 89896), nr. top 421924, 421924-C2, 421924-C3 (top vechi 722/13/4/1/1/1), teren curti constructii, proprietari fiind S.C. BEGA INVEST S.A. La dosar a fost depusa Declaratia
Notariala nr. 1385 din data de 24.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L. (fosta S.C. BLOC 06 ARED S.R.L.), prin care cesioneaza cu titlu gratuit toate avizele solicitate si obtinute in nume propriu, precum si intreaga documentatie, in beneficiul S.C. BEGA INVEST S.A.
De asemenea s-a depus Declaratia Notariala nr. 276 din data de 25.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. BEGA INVEST S.A., pentru insusirea tuturor avizelor si acordurilor in conformitate cu legislatia in vigoare, atasate la dosar.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Se vor respecta prevederile reglementarilor prevazute in plansa nr. A04 "Reglementari Urbanistice" cu privire la "Zona constructii private (garaje, constructii anexe), care se va despagubi in urma negocierilor directe dintre dezvoltatorul PUZ si proprietari".

Art.7: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. BEGA INVEST S.A.
- S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara