Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 142/27.04.2010
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/24.11.2009 privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Timișoara și S.C. "UNITED MEDIA" S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 100 (unasută) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a 50 (cincizeci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip backlit și billboard


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 8108/15.04.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Având în vedere solicitarea nr. SC2010 - 008108/09.04.2010 a S.C. "UNITED MEDIA" S.R.L. privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 419/24.11.2009;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) si (e), alin.7 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2009 conform prevederilor Actului adițional, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuiește Anexa 2A a Hotărârii Consiliului Local nr. 419/24.11.2009 , cu Anexa 2A la prezenta hotărâre astfel încât să fie respectată prevederea din cuprinsul art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 419/24.11.2009, unde se precizează că asocierea vizează construirea, amplasarea, folosirea, exploatarea și întreținerea unui număr de 100 (una sută) refugii de călători în stațiile de transport în comun, și amplasamentele să corespundă realității existente pe teren la data actuală.

Art.3: Construirea și amplasarea refugiilor de călători din stațiile de transport în comun, situate în cele trei zone istorice: Zona Iosefin, Zona Cetate și Zona Fabric, va corespunde stilului arhitectural al zonei respective, având avizul Comisiei de Monumente.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Drumuri și Transporturi, Direcția Economică, Direcția Poliția Comunitară și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. UNITED MEDIA S.R.L.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara