Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 196/26.03.1996
privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat in Timisoaradelimitatde Hotel Continental, magazin BEGA, Piata Carusso, strada Bocsei, strada Asanesti, strada Eminescu, strada Grozavescu, Banca Nationala


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SCO961035/31.01.1996 al Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul in
suprafata de 15.834 mp. situat in Timisoara sicuprins intre: Hotel Continental,
magazinul Bega, Piata Carusso, strada Bocsa, strada Asanesti, strada Mihai
Eminescu, strada T.Grozavescu, conform extras C.F. nr. 1, nr. top 173/1/1/1/1.

Art.2: Planul Urbanistic Zonal se va realiza prin licitatia ofertelor de
proiectare si va avea drept scop principal punerea in valoare a terenului
mentionat la art.1 si rezervarea suprafetelor de teren necesare construirii
sediului administrativ al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Costurile ocazionate de realizarea acestei documentatii vor fi suportate
de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si se vor recupera de la
adjudecatorii concesiunilor functiunilor urbane ce se vor amplasa.

Art.4: Avizele necesare se vor obtine prin grija Consiliului Local al
Municipiului Timisoara si a firmei de proiectare care va executa studiul de
urbanism.

Art.5: Tema de proiectare se va intocmi prin serviciile de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Timisoara si va fi avizata de comisiile de
specialitate ale acestuia.

Art.6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Tehnica prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala
Urbana , Biroul Investitii si Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Art.7 Prezenta hotarare se
comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
PERJU DAN
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara