Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 385/27.10.2009
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Convenția de subvenționare nr. 168 din 06.11.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24710/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 39 din 13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanțare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) și Municipiul Timișoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara"- măsuri demonstrative;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 524/16.12.2008 privind aprobarea reabilitării unor clădiri istorice în condițiile contractului de finanțare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007 și a Convenției cadru de subvenționare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 339/29.07.2008;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 339/29.07.2008 privind aprobarea Convenției de subvenționare, pentru acordarea de subvenții în conformitate cu contractul de finanțare nr. 81088240/20.12.2006 / SC2007- 4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007;
Luând în considerare Adresa din partea Societății Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) cu nr. de înregistrare CDD2009-000190/13.10.2009;
În baza Legii nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. b), d) și e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.-ul 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Convenția de subvenționare nr. 168 din 06.11.2008, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timișoara a cotei de 30% din valoarea totală necesară pentru instalarea iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timișoara.

Art. 3: Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timișoara a valorii totale a consumului de energie electrică necesar iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timișoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara, Direcția Economică și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara;
- Societății Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) -Timișoara;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara