Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 427/27.11.2007
privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Primăriei Municipiului Timișoara de către agenții de poliție comunitară și personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-25838/19.11.2007 al Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Timișoara aprobat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, proecție socială,turism,ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
Având în vedere prevederile art.2 și 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Având în vedere prevederile art.7 lit."b" din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și ale art.17, lit."b" din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2005 - privind înființarea Poliției Comunitare , aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ;
În conformitate cu prevederile art.36, al.2 lit."a" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Primăriei Municipiului Timișoara de către agenții de poliție comunitară și personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Serviciul Public - Direcția Poliția Comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județulul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcția Poliția Comunitară;
- Poliției Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara