Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 361/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziașului Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19721/06.12.2001 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.50/1999 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Urseni - Calea Buziașului" Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 - pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.1 și a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) și (k) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L., Calea Buziașului Timișoara", conform Proiectului nr. 26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L., Calea Buziașului Timișoara" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 2 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.1537 - Moșnița Nouă cu nr.top. 516/1/2 și 513/1/1, C.F. nr. 1578 - Moșnița Nouă cu nr. top. 516/1/1/2, proprietatea S.C. Randler Group S.R.L. și C.F. nr. 1521 - Moșnița Nouă cu nr. top. 517/1, 527/1, 516/1/1/1, proprietatea Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica.
Suprafața totală este de 8135 mp.

Art.2: Se aprobă schimbarea destinației funcțiunii urbane a terenului studiat din locuințe în zonă de depozite și prestări servicii.

Art.3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.50/1999 .

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. Randler Group S.R.L.
- Dl. Poparad Sorin;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ȘTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara