Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 629/28.11.2018
privind aprobarea repartizarii locuintelor disponibile prezentate in sedinta Comisiei de repartizare a locuintelor din data de 25.10.2018, in vederea incheierii contractelor de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2018 - 28063/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-28063 din data de 26.11.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-28063 din data de 26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al .Municipiului Timisoara nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 60/21.02.2018;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.59/21.02.2018;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei de repartizare a Locuintelor, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.461/13.09.2018;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.99/23.02.2018 privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2018 in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 100/23.02.2018 privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
Avand in vedere extrasul din Procesul Verbal al sedintei Comisiei de locuinte din data de 25.10.2018;
In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuintei;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) si art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba repartizarea apartamentului 10 din str.Polona nr.27 (fost camin 5) catre Tampu Ioan, in vederea incheierii contractului de inchiriere.
Art. 2: Se aproba repartizarea apartamentului 13 din str.Dacilor nr.8 catre Mitran Aurel, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art. 3: Se aproba repartizarea apartamentului 3 din str.Memorandului nr.56 catre Radulescu Doru, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza, Biroul Locuinte - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Biroului Locuinte;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Edilitare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului Tampu Ioan;
- Domnului Mitran Aurel;
- Donului Radulescu Doru;
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara