Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 623/28.11.2018
privind inchirierea imobilului situat in Timisoara Bv. Revolutiei 1989 nr. 12 in care functioneaza Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27890/22.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-27890/22.11.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27890/22.11.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27890/22.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta cu nr. E- 3108 din 25.10.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2018-025244/29.10.2018, si adresa proprietarilor imobilului cu nr. I-020969/23.10.2018;
Avand in vedere Procesul verbal nr. 7/22.11.2018 al Comisiei de Negociere cu Tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 199, alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si d) si alin. (6) lit a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea imobilului situat in Timisoara Bv. Revolutiei 1989 nr. 12, in care functioneaza Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, la pretul de 22.000 lei/luna, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 01.12.2018 pana la data 30.11.2019.

Art. 2: Contractul de inchiriere se va incheia intre proprietarii imobilului si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in calitate de chirias si se va prelungi, cu inca un an, daca nici una din parti nu va solicita rezilierea contractului cu cel putin 3 luni inainte de expirarea acestuia.

Art. 3: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara in calitate de ordonator principal de credite, Directorul Directiei Economice , Serviciul Juridic si Serviciul Scoli -Spitale sa avizeze contractul de inchiriere.

Art. 4: Chiria se asigura din. cap. 66.02 Sanatate alin. 51.01.46 - transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii si va fi achitata prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza, Serviciul Scoli Spitale, Directia Economica, Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Domnului Tirnea Titus;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara