Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 94/20.09.2016
privind preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-22704/16.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Directiei de Prestari Servicii Timis, din subordinea Consiliului Judetean Timis, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" Timisoara,Aleea F.C. Ripensia;
Având în vedere Protocolul de predare-primire nr. SC2016-20824/25.08.2016, semnat intre Municipiul Timisoara si Consiliul Judetean Timiș -Directia de Prestari Servicii Timis;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/22.07.2010, cu modificările și completările ulterioare;
Având in vedere Adresa cu nr. SC2016-22339/16.09.2016 a Directiei Politiei Locale;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2012, privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art. 2 alin.1 și art. 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă supravegherea zonei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia", cu posturi fixe, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Poliției Locale Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Sport-Cultura;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
-Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara