Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 130/30.03.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire complex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje" str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92009 -001486/17.03.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Raportul de Avizare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 01/PV - 12.08.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire complex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje" str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara, având ca beneficiar pe SC PROPERTY SPV 2 SRL, întocmit conform Proiectului nr. 29/2008, realizat de proiectant SC TECTONICS house SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de: S+D+P+14E pentru imobilul cu front la Calea Circumvaltiunii, avand functiunea mixta (servicii, birouri, locuire), S+D+P+M+13E pentru imobilele amplasate adiacent cu calea ferata, avand functiunea de locuire si S+D+P+M+1E pentru cladirile avand functiunea de comert, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2009 - 559/05.02.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spații verzi de 25% din suprafața totală a parcelei in conformitate cu Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 3382 din 29.06.2009.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire complex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje" str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat, in suprafata totala de 55.562 mp, este înscris în CF nr. 403630 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 135146), nr. Top 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/3/2 reprezentând curti constructii, in suprafata de 22.773 mp, fiind proprietatea S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L., CF nr. 403607 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 97509), nr. Top 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/1, cu constructii: CAD: C1 Top:1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1- C1 - grup poarta, CAD C2: Top:1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1- C2 - auto service, CAD: C3 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C3 - statie trafo, CAD: C4 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C4 - post trafo, CAD: C5 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C5 - depozit produse finite si administratie, CAD: C6 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C6 - hala PSLI, CAD: C7 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C7 - hala tratamente termice, CAD: C8 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C8 - hala spalare, CAD: C9 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C9 - magazie metalica CAD: C10 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C10 - sopron magazie metalica, CAD: C11 Top: 1243/1/9/1/1/1/2, 1243/2/2/1/1/1 - C11 - pod rulant, depozit motostivuitoare, reprezentând curti constructii, in suprafata de 16.620 mp, fiind proprietatea S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L., drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. BUCURESTI, Sucursala DOROBANTI, C.F. 403649 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 135145), nr. Top 1243/1/9/1/1/1/2: 1243/2/2/1/1/2, in suprafata de 7.092 mp, cu constructii: CAD:C1 Top: 1243/1/9/1/1/1/2: 1243/2/2/1/1/2 - atelier auto-service, hala RK BENE, pod rulant (macara si depozit), fiind proprietatea S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L., drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. BUCURESTI, Sucursala DOROBANTI, C.F. 403612 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 135147), nr. Top: 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/4, in suprafata de 9.077 mp, cu constructii: CAD: C1 Top 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/4 - cladire administrativa, depozit carburanti, depozit vopsele, magazie si depozit neferoase, 4 magazii metalice, pod rulant (depozit laminate), fiind proprietatea S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L., drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. BUCURESTI, Sucursala DOROBANTI.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire complex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje" str. Circumvalatiunii nr. 4, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului SC PROPERTY SPV 2 SRL;
-Proiectantului SC TECTONICS house SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara