Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 187/26.04.2005
privind renuntarea la dreptul de preemtiune al carui titular este Consiliul Local pentru cumpararea apartamentului nr. 12 b situat in Timisoara, Bv. Revolutiei din 1989 nr. 1 ,imobil situat in zona de monumente istorice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 7005 /14.04.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avind in vedere Adresa Directiei Economice nr.DN 2005- 001933 /14.04.2005 in care se mentioneaza ca in bugetul local pe anul 2005 , privind lucrarile de investitii, nu au fost prevazute fonduri pentru achizitionarea apartamentului nr. 12 b din imobilul situat in Timisoara bv. Revolutiei din 1989 nr. 1 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
In conformitate cu prevederile Legii 422 /2001- privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 38 (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune in ceea ce priveste apartamentul nr. 12 b situat in Timisoara, Bv.Revolutiei din 1989 nr. 1 , imobil situat in zona de monumente istorice , proprietate prin cumparare in baza Legii nr. 85/1992 republicata ,conform contractului de vânzare- cumparare nr. 16496 / 20.01.2002 , a numitilor Margineanu Vasile si sotia Margineanu Elena Rodica .

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu - Serviciul Administrare Spatii Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Margineanu Vasile si sotia Margineanu Elena Rodica
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara