Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 441/27.11.2007
privind modificarea spectacolului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final" din cadrul proiectului "Joi mega joy" al Fundației Culturale Artmedia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/ 17.05.2007 precum si amânarea spectacolului "Tango Final" pentru data de 26.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-020111 /09.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și al Comisiie pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 - privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2007;
Luând în considerare Adresa nr. SC2007- 020111/10.09.2007al Fundatiei Culturale Artmedia;
Având în vedere Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b și d , alin.6 lit.a pct.4 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea spectacolului "Joi mega joy" din cadrul proiectul "Joi mega joy" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/ 17.05.2007 cu spectacolul "Tango Final" organizat de Fundația Culturală Artmedia.

Art. 2: Se aprobă amânarea desfășurării proiectului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final", organizat de Fundația Culturală Artmedia pentru data de 26.11.2007.

Art.3: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii..

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Fundației Culturale Artmedia
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara