Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 510/24.10.2018
privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., pentru realizarea investiției - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-21644 din 18.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-21644 din 18.09.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-21644 din 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-21644 din 18.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr.13724 din 20.07.2018 a Consiliului Județean Timiș, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017;
Având în vedere dispozițiile art. 867 și următoarele din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală,republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, care va avea următorul conținut:
"Dreptul de administrare asupra terenului se va revoca în cazul în care titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Timis, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, menționat la art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.128/2017, până la data de 31.03.2020".

Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest si Directia Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Școli -Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara