Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 296/2024
  privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024
 • HCL 284/2024
  privind aprobarea “Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare necesare pentru recompensarea elevilor și profesorilor coordonatori cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute la…
 • HCL 283/2024
  privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru…
 • HCL 282/2024
  pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.574 din 19.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare…
 • HCL 281/2024
  Privind aprobarea depunerii și implementării Proiectului “Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș…
 • HCL 280/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană…
 • HCL 279/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului, CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr…
 • HCL 278/2024
  privind modificarea Statului de funcții pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara
 • HCL 277/2024
  privind înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara
 • HCL 276/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 3 din Timișoara, strada…
 • HCL 275/2024
  privind aprobarea Programului prioritar de finanțare nerambursabilă cu caracter multianual „Repere în cultură”, derulat în perioada 2024-2027 de Centrul de Proiecte al Municipiului…
 • HCL 274/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 4 din Timișoara, strada…
 • HCL 273/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 1/2 din ap.Spațiu…
 • HCL 272/2024
  privind acordarea dreptului de folosință gratuită către Institutul Național de Sănătate Publică asupra terenului situat în str. Protopop George Popovici (fosta str.Hermes) nr…
 • HCL 271/2024
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 456104 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • HCL 270/2024
  privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Pindului nr.19 și trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al…
 • HCL 269/2024
  privind aprobarea vânzării imobilului situat în Timișoara, str. Podgoriei nr.48 (str. Anton Bacalbașa nr.3-5), conform dispozitivul Sentinței Civile nr.10935/25…
 • HCL 268/2024
  privind aprobarea vânzării apartamentului nr.3, situat în imobilul din Timișoara, str. C-tin Titel Petrescu nr.6, conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 30539…
 • HCL 267/2024
  trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Ivan Petrovici Pavlov nr.19, înscris…
 • HCL 266/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenului cu nr. top 20204 Timișoara, înscris în CF nr. 409714, proprietatea Municipiului Timișoara
 • Este utilă această pagină?